STOP TRVALÝM PRÍKAZOM PLATBY

Vážení rodičia,

tí, ktorých deti končia dňom 28.6.2024 a nebudú chodiť v lete do MŠ, prosím, stopnite všetky platby školné a strava.

Stravu obnovte na 20. august (50 eur) a školné ( 35 eur) až k 3.septembru. To sa týka aj novoprijatých detí.

Ďakujem

Ostatní ( cca 20 detí) - prevádzka v lete bude v jednej triede ( 3. trieda Žabky) - vy platíte tak, ako v bežné mesiace.