SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Akcia "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ. Uskutočňuje  už od roku 2011. Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale hlavne udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície nášho rodného šarišského regiónu.