SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ. Uskutočňuje  už od roku 2011. Cieľom projektu je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale hlavne udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície nášho rodného šarišského regiónu. V závere si všetky deti zaspievajú jednu spoločnú pieseň a vystupujúce deti sú za spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie ocenené diplomami a drobnými darčekmi od riaditeľstva školy.

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877