SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale hlavne udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície nášho rodného šarišského regiónu.