Školné poplatok a mesačná absencia - zmena od 1.4. 2023

Vážení rodičia,

MsZ mesta Prešov, bolo nútené rozhodnúť o vyššom školnom poplatku 22 eur na 29 eur. Prosím,aby ste si zmenili sumu v trvalých príkazoch. Všetko ostatné ostáva - vždy k 20.dňu v mesiaci.

 

Ďalej sa mení princíp odpustenia poplatku a následného preplatku za pobyt dieťaťa v MŠ. Neplatí už 30 dní nasledujúcich po sebe. Preplatky vznikajú, ak dôjde k mylnej dvojitej platbe, alebo ak bolo vydané rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa riaditeľkou školy ,na základe písomnej žiadosti od rodiča ( dieťa malo zdravotnú dovolenku, alebo iný dôvod a bolo vopred vyhlásené na celý mesiac od prvého do posledného dňa v rovnakom mesiaci).

Pre deti s povinnou dochádzkou ( 5-6 ročné) len z objektívnych zdravotných dôvodov.