RÚŠKA NASADIŤ PRED BRÁNOU MŠ OD : 1.10.2020

Vážení rodičia,

platia opäť nové, prísnejšie pravidlá v MŠ, od 1.10.2020, podľa usmernenia RÚVZ.

Všetko máte napísané na dverách do každej triedy a na všetkých dostupných a videiteľných miestach.

Zamestnanci a aj vy rodičia medzi sebou ste povinní navzájom sa kontrolovať a upozorňovať na dodržiavanie pravidiel MŠ.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE