Prevádzka v lete - len pre deti z danej MŠ

                                              

 

Harmonogram letnej prevádzky materských škôl v Prešove.pdf