Prevádzka v 5. triede LIENKY od 27.11.2023

Vážení rodičia,

 v týždni od 27.11. 2023 až do odvolania, budú učiť:

triedna pani učiteľka Denisa

a stabilne celý čas jedna pani učiteľka, ktorá zastupuje.

Ďakejme za pochopenie