Záujem o MŠ od 1.7. 2021 - do 23.7. 2021

Vážení rodičia,

prosím, aby ste nahlásili  p.učiteľkám, záväzný záujem o materskú školu, presne, ktoré termíny potrebujete. poplatky za leto určuje zriaďovateľ. Spôsob platby určuje materská škola.
Triedy budú otvorené podľa záujmu rodičov a podľa počtu zamestnancov, ktorí budú čerpať dovolenku.
Každý pondelok sa vytvoria stabilné skupiny detí.
 
 

Oznamujeme Vám, že materská škola bude otvorená pre deti od 1.7. 2021 - do 23.7. 2021

Režim prevádzky sa prispôsobí  - podľa záujmu rodičov o MŠ a podľa aktuálnych podmienok  preventívy pandémie Covid 19

Zatvorená prevádzka bude od 26.7. - 20.8. 2021

 

Od 23. 8. 2021 - 31.8. 2021 - prebieha údržba tried, dezinfekcia, maľovanie, školenie zamestnancov , príprava priestorov na nový školský rok. Prevádzka v triedach bude podľa nahlásenia záujmu rodičov na august od 23. 8. 30. 8. 2021, tak ako aj po iné roky.