PREVÁDZKA MŠ - LETO

Harmonogram dovoleniek MŠ.

MŠ Antona Prídavka

zatvorené: od 4.7. - 15.7. ( 2 týždne)

otvorené:  od 18.7. - 29.7. ( 2 týždne)

zatvorené: od 1.8. - 12.8.  (2 týždne)

otvorené od 15.8. - 26.8 (2 týždne)

otvorené od 29.8. -31.8. ( 1 týždeň) - príprava tried na nový školský rok, dezinfekcia hračiek, úprava priestorov po maľovaní tried, školenie učiteliek, nepedagogických zamestnancov a pod. Ak NUTNE potrebujete dať deti do MŠ v tento týždeň, samozrejme, sme tu pre Vás ).