Prevádzka leto - 3.trieda (Žabky)

Vážení rodičia nahlásených detí,

prevádzka bude po celý čas , keď je otvorená MŠ, v 3.triede (Žabky).

 

Posledný augustový týždeň je prevádzka otvorená len pre personál ( školenia zamestnancov, prípravy tried, umývanie hračiek, dezinfekcia priestorov, maľovanie priestorov, drobné stavebné úpravy a pod).

 

Ostatným želáme krásne leto