ROZPRÁVKOVO

ROZPRÁVKOVO

Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy .

Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné vlastnosti detí, ich kontakt  so svetom duševných činností ľudí,  vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. V edukačných aktivitách sa deti učia vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla. Vyvrcholením tohto úsilia je spoločná dvojdňová aktivita pod názvom "Deti deťom". Deti jednotlivých tried sa predstavia ostatným deťom s vlastným hudobno dramatickým spracovaním obľúbenej rozprávky.

 Sprievodným podujatím je aj výstavka  výtvarných a pracovných činností detí v šatniach na tému "Kniha -  moja kamarátka"  a "Z rozprávky do rozprávky"