Pre nových rodičov

Vážení rodičia, pozývame Vás na nultý triedny aktív.

30. augusta 2022

3. trieda "Žabky" o 15:00 hod.

5.trieda "Lienky" o 15:30 hod.

Triedny aktív je pre rodičov, nie pre deti. Bez prítomnosti detí.

od 18.8. 2022 od 9:00 hod, bude na všetkých dverách vyvesený zoznam detí 

POPLATKY:
školné - nastavte si trvalý príkaz VŽDY k 1. dňu v mesiaci ( ak vyjde víkend, tak na 2.alebo 3. deň v mesiaci.) - suma 22 eur. (predškoláci školné neplatia). Školné platíte v septembri na september...
 
strava - nastavte si trvalý príkaz VŽDY k 20.dňu v mesiaci - sumu ešte nevieme, schvaľuje ju zriaďovateľ. Stravu platíte vopred, teda 20. augusta platíte na september.
 
POZOR!
Je nutné do poznámky vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Často sa rodičia volajú inak ako ich deti, musíme mať prehľad v účtovníctve. To isté platí, ak máte súrodencov a platíte v jednej sume za obe deti ( treba uviesť obe deti, obe triedy). Prehľadnejšie však je, ak zadávate príkaz jednotlivo za každé dieťa.
 
 

Čísla účtov sú rozdielne. Nájdete ich v rubrike AKTUALITY.

Na nultý triedny aktív Vám treba údaje:

rodné číslo dieťaťa

číslo Vášho účtu, odkiaľ budete platiť školné a stravné

presné adresy bydliska, aj prechodné

pero, papier

Program:

privítanie, zoznamovanie sa s pedagógmi triedy, adaptácia a jej proces, diskusia, záver