POPLATKY STRAVA Predškoláci 5-6 ročné deti

Vážení rodičia,

prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané.

Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus.

Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na stravu alebo daňový bonus. 

Deti ktoré v priebehu školského roka dovŕšia 6 rokov, rodičia dávajú informáciu, či chcú pokračovať v zľave na strave a dávajú nám čestné vyhlásenie, že si neuplatnia daňový bonus alebo naopak. Prejdú na plný poplatok stravy a týmto majú nárok na zvýšený daňový bonus. ( bližšie informácie na UPSVaR)

 

 Ak dovŕši dieťa 6 rokov, rozhodnete sa, čo je pre Vás výhodnejšie. Ak sa rozhodnete pre dotácie stravy, vypíšete tlačivo Čestné vyhásenie ( u vedúcej školkej jedálne).

 

Výšku stravy určuje zriaďovateľ