Po každom ďalšom testovaní

Vážení rodičia,

organizácia ráno pri vstupe do šatne po každom ďalšom testovaní:

V priestoroch šatne bude  stôl s tlačivami, ktoré vypíšete:

11/a - čestné prehlásenie , ktoré má právny dosah - to isté, čo ste už vypisovali na prvý krát, už len zakaždým testovaním podpíšete

11/b - súhlas so spracovaní osobných údajov  - vypisovali ste len jeden krát, viac netreba.

Test originál , alebo potvrdenie od lekára o prekonaní covidu, ukážete  pani učiteľke k nahliadnutiu. Nič neodovzdávate.

Prikladám aj tlačivá, kto má možnosť, vypíše si vopred a odovzdá už vypísané.

príloha 11a.docx - vypisujú celé  už len rodičia, ktorí ešte nenastúpili

príloha 11b.docx  - pre rodičov, ktorí zatiaľ ešte nenastúpili od 8.2. 2021

Ostatné pravidá ROR stále platia. POZOR! máme rodičov, ktorí nemajú v areáli MŠ rúško. Už to budeme riešiť cez políciu.

Ďalšie užitočné informácie pre Vás, rodičov.
https://www.pravneprerodica.sk/pandemicke-osetrovne-v-roku-2021-februar/