POLROČNÉ INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Vážení rodičia,

blíži sa koniec polroka školského roka 2022/23.

Už tradične sa budú realizovať na triedach individuálne konzultácie o výsledkoch a rozvoji Vášho dieťaťa, s možnosťou vidieť portfólio diagnostikovania, ako Vaše dieťa napreduje, v čom má rezervy, čo je primerané veku a kde sa predpokladá nadanie, neskôr aj talent.

Sledujte nástenky Vašich tried, pani učiteľky určia termíny dní a vy sa zapíšete na termín a do poradia. Približne posledný januárový týždeň a začiatok februára.

Konzultácie sa budú realizovať po 16 hod. BEZ ÚČASTI DETÍ !

Skutočne odporúčame zapísať sa na konzultácie, je to prospešné pre pani učiteľky, Vás a deti.

Ďakujeme