POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

Vážení rodičia,

Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky."

Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky..

Pán Skokan nám opravil domček triedy "Žabky."

Pán Hirka v triede Lienky, namontoval deťom rebrinu na športové aktivity.

Pán Derfiňák v triede Veveričky opravil drevený domček na školskom dvore v triede vymeral poličky do skrinky.

Pán Janovčík v triede Veveričky opravil skrinky v šatni, vešiak a stolík.

Rod. Pekárová sponzorsky zabezpečila papiere do kopírky ,pre triedu Veveričky

Rod. Verešpejová ,pre trieduVeveričky , zabezpečila údržbu a opravu bicyklov.

Vedenie materskej školy ako aj celý kolektív,

ĎAKUJEME.

Veľmi si vážime každú pomoc rodičov.

Všetko pre naše deti...