STRAVA PLATBA - dodržiavať termíny.

Platba v 20.deň v mesiaci

bežná strava 50,00 eur.
diéta strava 59,00 eur

POZOR!!!! diéty sú len deti s potvrdením od gastrológa na celiakiu. Všetci ostatní platia bežnú sumu, s tým, že už vieme, čo nesmú, podľa potvrdenia od lekára, ktoré ste nám dali...

Nezabudnite do poznámy, meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Je to veľmi dôležité pre vedúcu školskej jedálne,pani Katarínu Ancinovú.

Ak platíte za dve deti...treba uviesť v poznámke OBIDVE DETI, ICH MENÁ a TRIEDY. AK NEVIETE Ćíslo triedy, píšte názov symbolu ( 1.trieda veveričky, 2. trieda motýliky, 3. trieda žabky, 4. trieda včielky, 5. trieda lienky, 6. trieda sovičky).

 

 
Tešíme sa na spoluprácu.