STRAVA PLATBA - dodržiavať termíny.

Vážení rodičia,

Verím, že ste všetci termíny dodržali a do 25. augusta bola strava u všetkých vyplatená :) 

Na budúci mesiac to už musíte dodržať. Nastavte si tak paušál. Sú určité pravidlá v účtovníctve, platné podľa VZN mesta Prešov, zriaďovateľa.

od 20 augusta  do 25. augusta ( najneskôr), ste posielali   sumu na september ( týka sa to všetkých rodičov, aj nových, aj predškolákov, ktorí si uplatňujú daňový bonus cez UPSVaR).

od 20. septembra - najneskôr do 25. septembra posielate na október.

bežná strava 38,70 eur.
diéta strava 45,10 eur

POZOR!!!! diéty sú len deti s potvrdením od gastrológa na celiakiu. Všetci ostatní platia bežnú sumu, s tým, že už vieme, čo nesmú, podľa potvrdenia od lekára, ktoré ste nám dali...

Nezabudnite do poznámy, meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Je to veľmi dôležité pre vedúcu školskej jedálne, pani Tatianu Kravcovú.

Ak platíte za dve deti...treba uviesť v poznámke OBIDVE DETI, ICH MENÁ a TRIEDY. AK NEVIETE Ćíslo triedy, píšte názov symbolu ( 1.trieda veveričky, 2. trieda motýliky, 3. trieda žabky, 4. trieda včielky, 5. trieda lienky, 6. trieda sovičky).

 

 
Tešíme sa na spoluprácu.