odhlasovanie detí zo stravy

Vážení rodičia,

DIEŤA ODHLASUJETE DO 13: HOD, nie popoludní po učiteľke. To už je neskoro. Vedúca ŠJ, pripravuje potraviny pre kuchárky na druhý deň a nevie o deťoch, ktoré na druhý deň budú alebo nebudú. Musí vybrať presne na počet detí.

Máte niekoľko možností:  telefonicky 051 77 108 77,  osobne u vedúcej ŠJ,    emailom -  skolskajedalenmsap1@gmail.com.

ĎALEJ:

dostala som upozornenie od vedúcej ŠJ a hlavne ekonómky.

Prišli platby od  rodičov -  po termíne. Ak je víkend, prídu poplatky neskoro. nemôžu urobiť uzávierku dňa a uzávierku mesiaca.

Aj my máme svoje pokyny, ktoré musíme dodržiavať.

 

Veľmi pekne Vás prosím, nastavte si platby na 20. dňa v mesiaci - STRAVA.

 Cez internetbanking je to 5 minútová záležitosť.

Nedodržiavaním termínov, nám robíte prácu komplikovanou, hlavne vedúce ŠJ, ekonómke. Nie je ani nám príjemné, keď musíme potom osobne volať každému. Všetko sa Vám vráti v preplatkoch na konci školského roka, musíte platiť AJ keď práve dieťa nechodí do MŠ.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE