OPEKAČKA - rozlúčka so školským rokom

Vážení rodičia,

Dňa 28.6. 2022

o 15:30 hod

 Vás pozývame na opekačku na školskom dvore, spojenú s krátkym kultúrnym vystúpením našich detí.

Na opekačku si donesiete niečo na opekanie, čo máte radi, palicu na opekanie, deku, na piknik. Ďalej si donesiete dobrú náladu, úsmev a chuť opekať.

Program:

Úvod, privítanie riaditeľkou školy

kultúrny program, vystúpenie vašich detí (z niektorých tried)

opekačka

na dvore budú stanovištia pre deti ( športové aktivity) - pod dozorom rodičov

za deti zodpovedajú rodičia

 
 
Tešíme sa, dovidenia