dochádzka detí v lete

Vážení rodičia,

prosím, aby ste tento týždeň nahlásili, alebo vyhlásili PRESNE a záväzne,   dieťa do MŠ, v čase, kedy bude otvorená prevádzka u nás v lete. Presné termíny za júl a august nahláste učiteľke na triede.

otvorené:  od 18.7. - 29.7. ( 2 týždne)

otvorené od 15.8. - 26.8 (2 týždne)

Režim v MŠ bude určite v obmedzenej prevádzke ( deti spojené do tried, každý deň iné učiteľky). No kto súrne MŠ potrebuje a nemá kam dieťa dať, môžete ho nahlásiť.  Posledný termín nahlásenia je piatok 24.6. 2022 do 16:00 hod.

 

Každá MŠ si rieši len svoje deti, nemôžete sa prihlásiť na inú štátnu MŠ.

Poplatky za stravu a pobyt určuje zriaďovateľ.

Platíte 2,20 eur školné za jeden deň.

Stravu, platia tí, ktorí prídu cez prázdniny. Platíte bežnú sumu, zostatok sa vráti v preplatku.

Ostatní, prosím, stopnite stravu na júl. Obnovíte až v auguste. Presnú sumu stravy na nový školský rok, Vám oznámime, po informácii od zriaďovateĺa.