Návšteva PF v Prešove

23.10.2019 sme prijali pozvanie Pedagogickej fakulty v Prešove na akciu z príležitosti Dňa materských škôl, ktorý je oficiálne celosvetovo 4.11.
Našu MŠ reprezentovalo 5 detí z 5. triedy "Lienky" s pani učiteľkou Mgr. Zuzkou Grivalskou. Boli šikovné, zapájali sa do všetkých pripravených aktivít a prišli s odmenou.