Naše deti úspešne boli ocenené vo výtvarnej súťaži

Milé pani učiteľky a milé deti!

Ďakujeme Vám, že ste nás úspešne reprezentovali a vyhrali ste ceny vo výtvarne súťaži, organizátor ZŠ Šrobárová.

 

                 Slavko J.,1. tr. MŠ Antona Prídavku

                Timea G., 5. tr. Lienky, MŠ, Antona Prídavku

                Matúš L., 3.tr. Žabky, MŠ Antona Prídavku

                Rebeka P., 1.tr. Veveričky,  MŠ Antona Prídavku

                          Evka Š., 6.tr. MŠ Antona Prídavku