Mravčeky v ZŠ

Deti zo 6.triedy - "Mravčeky" navštívili Základnú školu Bajkalská. Veruže  sa tam nenudili a aj keď ešte nie sú predškoláci, všetko  hravo zvládli. Vonku bolo príjemne, tak  ešte stihli pozdraviť  aj kačičky pri vode .