Mikulášske balíčky - celiakia

Vážení rodičia,

tak ako každý rok,  vedenie MŠ a Rada rodičov myslí aj na detičky s celiakiou.

Prosím rodičov týchto detí, aby zakúpili obsah balíčka pre svoje deti.

Hodnota - do 10 eur

donesiete sladkosti v sáčku, označenom menom dieťaťa, do RIADITEĽNE, alebo necháte na triede pani učiteľke a ona už donesie ku mne.

Termín - najneskôr do 30.11.2022 ( streda). V sáčku necháte aj bločky, ktoré Vám Rada rodičov preplatí.

My obsah prebalíme do rovnakých sáčkov, ako majú ostatné deti a označíme balíčky menom dieťaťa.