Šarkaniáda v MŠ Bernoláková

21.10.2019  Michael Šimon Beca, Sonička Semančíková a Šimon Marušák, deti 2.triedy sa spolu s p. učiteľkou Monikou Sidorovou zúčasnili akcie v MŠ Bernoláková. Naši malí, veľkí škôlkari si zo sebou zobrali šarkana, ktorého vyrobili spolu so starými rodičmi počas popoludnia a predstavili sa básničkou, ktorú vymysleli spolu s p.uč. Monikou.

Šarkan Antonáčik.

Prišla jeseň, vietor fúka,šikovná je každá ruka,

papier, špagát, nožničky, k tomu malé paličky.

Dlhý chvost a veľké oči, každé diaťa za mnou skočí.

Veľký úsmev v mojej tvári, v detský očkách radosť žiari.

 

Ja som šarkan Antonáčik, prifúkol ma malý mráčik.

Priniesol som detičky z Antonáčikovej školičky.

Sú to deti Motýliky, lietajú jak šarkaniky.

Šikovné sú veru tak, budem lietať ako vták.

            Deti sa zapojili do tvorivých prác pri výrobe ďalšieho šarkana, ktorý ale ostal v MŠ Bernoláčik. Nazvali si ho Šarkan Fúzik, pretože mu naše deti prilepili pod nos fúziky. Bola to veľmi pekná a tvorivá akcia, z ktorej si deti odniesli okrem zážitkov aj malé vecné ceny.

 

Monika Sidorová - uč. 2.triedy – Motýliky.