Krúžok gymnastiky

Gymnastika - každý utorok od 15 - 16 hod v telocvični.

Začíname pravdepodobne v mesiaci november alebo podľa usmernenia RÚVZ

cena: 5 eur zápisné ( jednorázovo)

5 eur - mesačne

lektorka: Lenka Želonková