Kompenzácia poplatkov už nebude

Vážení rodičia,

od 1.mája 2021 bolo schválené nové VZN mesta PREŠOV : VZN_MESTA_PREŠOV_Č._4-2021_O_VÝŠKE_PRÍSPEVKOV_NA_ČIASTOČNÚ_ÚHRADU_NÁKLADOV_V_ŠKOLÁCH_A_ŠK._ZARIADENIACH_V_ZRIAĎOVATEĽSKEJ_PÔSOBNOSTI_MESTA_PREŠOV_WEB.PDF 

Znenie  - zmena: Ak nastane situácia, že príde mimoriadny, núdzový stav, s prerušením prevádzky školy alebo triedy, v danom mesiaci.....nevracajú sa preplatky za školné. Ak takáto situácia nastane na prelome mesiacov, napr. 6. novembra ( vypočíta sa čiastka za pracovné dni v mesaci november. Jeden pracovný deň, činí čiastku 1 euro preplatku).

Teda, všetci rodičia, si kľudne môžete nastaviť sumu 20 eur, tak, ako ste dostali informáciu na prvom triednom aktíve a ako to máme uvedené na webovom sídle pri poplatkoch. Už sa suma nebude meniť a pani zástupkyňa Vás bude osobitne kontaktovať, kto má zaplatiť akú sumu. ( zmena bude len na prelome mesiacov).

Všetci rodičia, ktorí platili menej v mesiaci jún, september, október - budú musieť vrátiť spätne , čo zaplatili menej. Ide len o asi 12 rodičov tak to zvládneme. Tu čakajte na telefonický alebo emailový kontak od zástupkyne riaditeľky Mgr. Sidorovej.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie, ubezpečujem Vás, že takých prešovských materských škôl je viac.

Ďakujeme za pochopenie

s úctou vedenie MŠ