INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE HODNOTENIA DETÍ

Vážení rodičia,

pozývame vás na individuálne konzultácie k hodnoteniu Vášho dieťatka.

Postup bude podobný ako vlani. Konzultácie budú prebiehať  v dňoch od 3.3. 2021 -5.3. 2021

Triedy:  Včielky, Mravčeky, Veveričky a Motýliky  budú mať iné termíny, pretože tam chýba personál.

Všetky termíny a informácie si nájdete na oznamoch v šatniach a na web sídle.

Na každú rodinu bude 15 minút, pôjdete podľa poradia, v daný deň, ako sa zapíšete.

Dieťatko bude hodnotené v kognitívnej, sociálno emocionálnej a perceptuálno motorickej rozvojovej oblasti.

Podmienka - dodržanie všetkých hygienických opatrení ako doteraz.

Ďakujeme, že sa zaujímate o aktuálny stav rozvojovej úrovne vášho dieťatka.