DOPRAVÁČIK

DOPRAVÁČIK

Projekt  „DOPRAVÁČIK“ je celoškolská akcia, ktorú organizujeme v spolupráci s KPZ oddelením Dopravnej polície.  

Cieľom je oboznámiť deti s prácou dopravného policajta, s funkciou a používaním reflexných prvkov a dodržiavaním pravidiel prechádzania cez cestu. 

Koordinátorkami projektu v roku 2018 boli p. uč. Mgr. Sidorová a Bc. Kušnírová . Členovia polície – JUDr. Šmelkovou a Mgr. Vaňkom najprv deťom o tom všetkom porozprávali a deti si tieto poznatky a zručnosti prakticky vyskúšali na pripravených stanovištiach školského dvora. Na záver akcie si odniesli vodičské preukazy, diplomy a pexesá, ktoré im darovali policajti.