Informácie pre rodičov - predškoláci - 6 ročné deti od 9/2021

Vážení rodičia,

v prílohách Vám dávam informácie, čo všetko potrebujete, ak uvažujete o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole, u detí, ktoré do 31.8. 2021 dovŕšia 6 rokov veku dieťaťa.
Prosím, prečítajte si informácie pre rodičov a riaďte sa podľa daného postupu.
Ďalšie prlíohy sú potrebné k tomu, aby som mohla vydať Rozhodnutie o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania.
Ďakujem
riaditeľka školy
 

informácia pre rodičov, pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 2021.docx 

Prílohy:
  1. Informovany suhlas pokracovanie v plneni ppv, MŠ Antona Prídavka 1, Prešov.doc 
  2. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx 
  3. Súhlas z CPPP a P,  ktorý vám vydajú priamo oni.
 
 
 
V prípade "pokračovania v povinnom predprimárnom vzdelávaní" (bývalý odklad), samozrejme, že ostáva podmienka psychologického odporúčania. Moja poznámka, že to rieši riad. MŠ znamená, že riad. ZŠ nevydáva rozhodnutie o odklade ako v minulosti (už s tým nič nemá), ale dieťa "pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní" ktoré vydáva riad. MŠ na základe odporúčania CPPPaP, detského lekára a žiadosti rodiča.