DARČEK POD STROMČEK

Milí rodičia pri každej triede vo fotogalérií Vám pani učiteľky spolu s deťmi, pripravili vianočné vystúpenie. Prajeme Vám krásny umelecký zážitok :).

Darčeky - hračky uvidia deti  pod stromčekom v triedach - v prvý deň nástupu do školy, teda 10. januára 2022. 

Už tretí rok máme rovnakú tradíciu. Ježiško bol v rovnaký deň doma a po ceste sa zastavil aj v škôlke a nechal tam darčeky pre deti.

Zakúpili sme hračk v hodnote 3000 eur. Z toho:

2000 eur z rozpočtu materskej školy.

1000 eur - projekt Múdre hranie. Zareagovali se na výzvu ministerstva školstva a medzi mnohými materskými školami na Slovensku vybrali aj nás :).

Nie všetky hračky však prídu už v januári do 10.1. 2022. Len to čo majú na sklade. No tešíme sa aj tak.

Pripravím zoznam hračiek do šatní aby ste mali prehľad. Hračky neboli zakupované z poplatkov rodičov.

Všetko dobré v novom roku a buďte zdraví...