Babka, dedko, poďme maľovať

Babka, dedko, poďme maľovať

Pod týmto názvom už tradične  v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším,  organizujeme 

"Workshop"

 Deti sa v triedach na úvod predstavia starým rodičom krátkym kultúrnym programom.  Potom si už dedkovia a babičky sadnú so svojimi vnúčatkami a budú tvoriť výtvarné dielka, ktorými si vyzdobíme našu krásnu materskú školu. Tohto roku budeme tvoriť "PANI JESEŇ" alebo "ŠARKANOV."