Anglický krúžok

Anglický krúžok  - každú stredu od 16 - do 17 hod . v triede "Mravčeky."

Začíname podľa usmernenia RÚVZ

v prípade nových usmernení RÚVZ, ( Covid 19) budem aktualitzzovať  informácie.

cena: podľa plagátu v šatni a následne už priamo s lektorkou Lenkou Želonkovou.