Aktivity MŠ v školskom roku 2019/20

 

NÁZOV aktivity - projektu určené pre deti

Termín plnenia

Zodpovedné za realizáciu

,, JESENNÉ FANTÁZIE“

-citlivo vnímať a pozorovať krásu prírody na školskom dvore a v okolí MŠ, škôlka je môj druhý domov.

-návšteva lanového centra – cvičenie, zdolávanie prekážok

- návšteva EKO parku, poznávanie zvierat

- návšteva ZŠ Prostejovská – požiarníci, policajti – pozorovanie ukážok ich práce

- návšteva ZŠ Bajkalská – športová olympiáda Bajkal – súťaž v športových disciplínach 2. Trieda „Motýliky“

T:9/2019

,, RADOSTI  JESENE “

- Šarišský hrad, výlet celoškolský s rodičmi

-Dedko, babka, poďme spolu malovat – „Pani Jeseň.“ – prírodný a odpadový materiál

- Jesenná brigáda - získavať elementárne základy pracovnej morálky hrabanie lístia, zametanie, pomoc oteckov pri menších opravách.../.

- Farebná jeseň – stretnutie vrtkých tried na spoločnej akcii

T:10/2019

,, ÚCTA MATERSKÝM  ŠKOLÁM “

-pochod detí v okolí MŠ, Deň materských škôl (4.11.)

- rozdávanie darčekov pre ľudí pri MŠ

- športová olympiáda na školskom dvore

- pozor! Svieti červená

- kŕmenie kačiček

-vychádzka do centra mesta

- spolupráca s PU PF

- spolupráca s Fakultou zdravotnictva, dentálna hygiena

T:11/2019

,,BIELA ZIMA“

-snehová škôlka, tvoríme zo snehu,

- vychádzka do centra mesta – blížia sa Vianoce ( stánky, svetielka, výzdoba v Prešove)

- športujeme na snehu

-Mikuláš v MŠ

- pečieme si medovníčky

-vianočné besiedky, posedenia

umožniť deťom pohybovať sa v rôznom prostredí ako je sneh, ľad, voda bez strachu a zábran

T:12/2019

,, PRÍRODA V BIELOM“

-kŕmenie vtáčikov-citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť

-sánkovačka, guľovačka – trieda proti triede, stavba Iglu

- Dni hračiek

- Cvičme spolu – společné cvičenie detí a rodičov

-Prečítaj mi rozprávku – čítanie rozprávky pred spánkom od rodiča

- Trieda baví triedu – Spievanky, Spev škovránka

T:1/2020

,, FAŠIANGY“

-rodičia deťom pripravia karnevalové masky, ktoré im ráno oblečú v šatni

-na obed si všetci spoločne pochutnáme na fašiangovej tradícii – šiškách, ktoré pre všetky deti a kolektív materskej školy pripraví a zabezpečí ŠJ

- droga nie je moja kamarátka a čo je to šikanovanie

- pečieme si na falangy

-tvoríme na jarnú burzu

T:2/2020

,, JARNÉ  PREBÚDZANIE“

-jarná burza – celoškolská akcia v spolupráci s inými inštitúciami

-tvoríme si záhradku

-tvoríme si ekolaborátorium

-voda, živá voda (svetový deň vody 23.3.).

-rozprávkový týždeň, kamarátka kniha

-workshop s rodičmi – príprava na veľkú noc ( každá trieda)

T:3/2020

,, POVIEM TI TAJOMSTVO“

-chceme dýchať čistý vzduch

-naša planéta Zem

-bylinky našej záhradky

-rozprávky z lesa

-hľadanie veľkonočných kraslíc -celoškolská akcia

-turistická vychádzka na Bikoš

T:4/2020

,, NAJKRAJŠIE SLOVÁ“

-turistická vychádzka EKOpark

-spievankovo, Škovránkovo – súťaž v speve detí

-Ranč POHODA – jazda na koníkoch

-Deň mamičiek – vystúpenie pre mamičky

T:5/2020

,, VITAJ LETO“

-Deň ockov- športujeme s ocinom

-posedenie pri čajíku z našich byliniek

-MDD – čo všetko deťom k šťastiu treba –  súťaže, hry, diskotéka

-Detská športová olympíáda – týždňový projekt

-Kolobežka rýchlo bežká, hry na dopravnom ihrisku s oteckom

-Rozlúčka so školským rokom, rozlúčka s predškolákmi, budúcimi prvákmi.

T:6/2020