Akcie pre deti - čo nás čaká

Milí rodičia,

využívame čas, kedy môžeme organizovať aktivitky pre deti a aspoň trošku kompenzovať, o čo prišli. Preto tých akcií bude viac, deti si to zaslúžia.

Všetky akcie sú hradené z fondu na divadielka , ktoré ste uhrádzali a pani učiteľky ich majú na triedach.

Ak by to nestačilo a fondy na divadielka by sa vyčerpali, tí,ktorí už nemajú,budú platiť za akcie jednotlivo. Je to v plnej réžii tr.dôverníka a tr.učiteľky,ako si zorganizujú platby za aktivity. Nakoľko niektoré deti majú dostatok vo fonde za akcie,ale iné si už vyčerpali. 

CELOŠKOLSKÝ VÝLET DO VÝCHODNEJ - ZMENA TERMÍNU,NA UTOROK 14.6. 2022. DOPRAVA SA BUDE UHRÁDZAŤ ZO ZRPŠ. VYPLATÍ RADA RODIČOV.

VSTUPNÉ A STRAVU PLATIA RODIČIA. 12 EUR NA DIEŤA. Zber financií na výlet bude až v júni, vrátane presných informácií. 

ČO NÁS ČAKÁ.pdf 

OTVORIŤ DOKUMENT