METODICKÉ ZDRUŽENIE

Metodické združenie je  poradný a iniciatívny orgán riaditeľky materskej školy, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetky učiteľky materskej školy. Vedením metodického združenia je riaditeľkou poverená p.učiteľka Ružena Franková. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje riaditeľka školy.

späť na poradné orgány