25.01.2017 15:11

Zvieratká v zime

Jednou z  týždenných tém v mesiaci Január bola aj téma „Zvieratká v zime“.

Prostredníctvom rôznych aktivít v triede aj vonku, prostredníctvom hier, piesní, básni sa deti oboznamovali so životom zvieratiek a vtáčikov a možnosťou ich ochrany v zime.

Staršie deti školy si vyrábali vtáčie búdky z odpadového materiálu, aby tak mohli prispieť k starostlivosti o váčiky v zime. Vtáčiky sa im za to odmenili častým prilietavaním, a tak ich deti mohli pozorovať.

V triede mladších detí, v triede Žabiek, strávil jedno dopoludnie aj starý otec p. Milan Hermel. Deti pozerali, podávali, spievali, vytlieskávali a pod šikovnými rukami p. Milana zrazu vyrástla drevená búdka pre vtáčikov. Ešte nasypať zrniečka slnečnice a už len čakať na vtáčikov, ktoré sa v krutej zime prídu nakŕmiť. Dedko Milan ďakujeme.

                             

—————

Späť