18.01.2018 18:47

Zimné športové hry

FOTO z akcie

Školský dvor MŠ na ul. A. Prídavka svojou veľkosťou láka deti k neustálej pohybovej aktivite v každom ročnom období. Preto túto radosť zo športu využili aj p. učiteľky Franková a Nielsen pri realizácií školského projektu: ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY, aby si deti aj v tomto ročnom období vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť a pohybové schopnosti. Deti sa na začiatku oboznámili so súťažnými disciplínami a pravidlami na pripravených stanovištiach. Motivačným pohybovým cvičením „Snehuľky a  snehuľkovia“ sa rozohriali a pripravili na športové aktivity. Súťažilo sa v šiestich disciplínach. Za každú splnenú disciplínu deti získali bod – vrchnáčik, preto súťažili s radosťou a športovým nasadením, aby nazbierali pre svoju triedu plný počet bodov. Za úspešné zvládnutie športových hier každé družstvo bolo odmenené diplomom ,ale hlavne dobrým pocitom , že urobili niečo dobré pre svoje zdravie. Bolo to pekne prežité dopoludnie so zážitkami, o ktorých budú deti ešte dlho rozprávať svojim najbližším.

—————

Späť