26.01.2017 19:23

Zimné športové hry

FOTO z akcie

26.1. sa uskutočnil školský projekt: „ ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY“ pod vedením p. uč. Frankovej. Jeho cieľom bolo rozvíjať pohybové schopnosti detí aj v zimnom ročnom období. Realizoval sa na školskom dvore MŠ, kde si deti na jednotlivých stanovištiach mohli vyskúšať svoju pohybovú zdatnosť. Súťažilo sa v hode šiškami na cieľ, triafaní puku do bránky, gúľanie snehovej gule medzi prekážkami, podliezanie tunelom a v behu s bobovými sánkami. Po absolvovaní všetkých stanovíšť každá trieda bola odmenená medailou za šikovnosť.

—————

Späť