16.01.2019 15:47

Zima a využitie odpadového materiálu

V týždni zameranom na tému „Prišla zima“

- deti 2.triedy vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky z odpadového materiálu, do ktorých v čase, keď je na školskom dvore veľa snehu, spolu s učiteľkami poskytli vtáčikom obživu, aby prežili v týchto ťažkých podmienkach. 

- deti 3. triedy využívali odpadový materiál aj pri aktivitách v triede na tému Prišla zima

—————

Späť