31.03.2018 17:48

ROZPRÁVKOVO

FOTO z akcie

V dňoch 22.3. 23.3. v našej MŠ prebehol celoškolský projekt: „ ROZPRÁVKOVO ktorého koordinátorom bola p. uč. Bc. Kušnírová. Deti sa opäť stretli v triede Motýliky, aby marec – mesiac knihy spolu oslávili rozprávkami. V rámci dvoch dní deti vystúpili s divadielkami, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky z jednotlivých tried. Prvý deň vystúpili Slniečka s rozprávkou: „ Princeznička na bále“ ďalej Motýliky s rozprávkou: „ Zajko – Hrajko“ a na koniec Včielky zahrali rozprávku: „Pampúšik“. Na druhý deň projekt pokračoval rozprávkami: „ Rukavička“, ktorú zahrali deti Lienky, potom nasledovala rozprávka: „ Zábudlivé mačiatko“ v podaní detí z triedy Žabky a záver projektu patril deťom Ovocníčkom s rozprávkou: „Tri prasiatka“. Všetky účinkujúce deti ukázali svoju odvahu a šikovnosť vystúpiť pred detským publikom za čo zožali veľký potlesk a odmenené boli diplomom.

—————

Späť