05.12.2016 13:24

Výtvarná súťaž - pokračovanie

Ako sme vás už informovali naši predškoláci sa zapojili svojimi prácami  do výtvarnej súťaže organizovanej sekciou krízového riadenia ministerstva vnútra na tému: Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát. 

V kategórii materské školy sa naše "Lienky" z 5. triedy  pod vedením Mgr. Denisy Babejovej umiestnili na 1. mieste so svojou prácou : Logo 112. 

Dňa 5.12.2016 si boli spolu s pani učiteľkou prevziať vecne ceny a čakala ich aj prehliadka operačných centier , kde sa zoznámili s prácou operátorov. Víťazná práca postupuje do ďalšieho kola výtvarnej súťaže.

—————

Späť