01.12.2017 20:48

Výtvarná súťaž „Ochranárik...“

V novembri 2017 sa deti z 1. a 4. triedy našej MŠ so svojimi výtvarnými prácami zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Okresným úradom Prešov pod názvom: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. 

Snaha detí priniesla úspešný výsledok. Maxim Tatarka z triedy Včielok získal ocenenie za 3. miesto v kategórií „Materské školy“ v okresnom kole tejto súťaže.  Diplom a vecné ceny si prevzal 1.12. 2017 na Okresnom úrade v Prešove, kde spolu s ostatnými ocenenými mal možnosť prezrieť si, inak nedostupné, priestory záchrannej linky 112, 120 a 155 a vypočuť si niečo o ich dôležitej práci.

Blahoželáme!

 

—————

Späť