06.10.2016 06:46

VOJENSKÝ DEŇ v ZŠ Prostejovská

Foto v albume Akcie predškolákov

16.9.2016 ZŠ Prostejovská pripravila aj pre naše deti z tried predškolákov Lienky a  Slniečka akciu: VOJENSKÝ DEŇ. Na školskom dvore si vojaci pripravili pre žiakov a deti stanovištia, kde im predviedli ako sa používa kompas, buzola, mapa, no nechýbali aj adrenalínové kúsky. Deťom sa najviac páčilo vyťahovanie do vzduchu za pomoci lana omotaného okolo tela. Priučili sa tam aj niečo z poskytnutia prvej pomoci pri poranení ruky, nohy, hlavy. Tento deň sa im veľmi páčil.

—————

Späť