30.11.2016 18:08

VITAMÍNKO MEDZI DEŤMI

Foto z akcie

30.11.2016 sa deti stretli na spoločnom projekte MŠ: „ VITAMÍNKO MEDZI DEŤMI“, ktorý pripravila p. uč. Mgr. Sidorová  a je zameraný 

na zdravú a nezdravú výživu. Každá trieda sa tam prezentovala krátkym programom s danou tématikou  a triedila  potraviny na zdravé a nezdravé. 

Na záver si deti za odmenu odniesli ovocný balíček plný vitamínov, na ktorom si popoludní pochutnali.

—————

Späť