24.02.2017 15:19

"Vesmír očami detí"

FOTO v albume Akcie predškolákov - zima 2017

Dňa 24.02.2017 sa deti 6. triedy Slniečka zúčastnili výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Celý týždeň mali deti rôzne aktivity (prezeranie kníh a encyklopédií, rozhovory, pozeranie prezentácií a animovaných rozprávok, modelovanie, kreslenie, pohybové hry, počúvanie hudby, atď...) pri ktorých sa oboznamovali s Vesmírom. Zážitky a predstavy potom vyjadrili vo svojich výtvarných prácach, ktoré odovzdali do Planetária v Prešove.

—————

Späť