20.10.2018 19:54

Turistická vychádzka na Šarišský hrad

V jedno jesenné dopoludnie 20.10.2018 sme uskutočnili turistickú vychádzku do prírodnej rezervácie „Šarišský hrad“. Zúčastnilo sa jej 28 dospelých a detí z 1., 3., 4. a 6. triedy pod vedením pani učiteliek Pastorovej a Hrbáľovej.

Cieľom bolo zvládnuť výstup na hrad a späť, spoznávať krásy jesennej prírody, oboznámiť sa 

primeranou formou s históriou hradu a rozvíjať a utužovať vzťahy rodičov a detí. O 10 hodine sme sa stretli na parkovisku pod hradom. Pomalou chôdzou v družnom rozhovore a so spevom sme kráčali náučným chodníčkom po žltej značke na hrad. Na niekoľkých zastaveniach sme si oddýchli, posilnili sa a povedali sme si o flóre a faune okolia. Ani sme sa nenazdali a boli sme hore. Šikovní oteckovia urobili ohník, mamičky pripravili špekáčiky a klobásky na opekanie a obed bol čochvíľa hotový. Deti sa medzitým hrali, kopali futbal, hojdali sa na hojdačkách a ich smiech sa rozliehal po celom nádvorí. Po chutnom obede sme si v menších skupinkách pozreli nádvorie, vystúpili sme na novo opravenú hradnú vežu, prečítali sme si dejiny hradu a deti pokračovali v hrách. Nakoľko začal fúkať silný vietor a bola zima, dohodli sme sa na odchode. Tak ako na hrad, tak aj z hradu cesta ubehla veľmi rýchlo. Spokojní, šťastní a trocha unavení sme sa rozišli domov. Padol návrh, uskutočniť takúto akciu niekedy na jar, ak bude záujem zo strany rodičov vo väčšom počte.

Ďakujeme deťom a ich rodičom  za účasť a tešíme sa niekedy nabudúce.

—————

Späť