10.10.2018 17:46

Téma ODPAD

Aj v tomto školskom roku 2018-2019 budeme pokračovať

vo filozofii environmentálneho celosvetového programu

Zelená škola.

Po úspešnom zakončení nášho projektu s názvom Zeleň a ochrana prírody,

sme sa rozhodli urobiť zmeny v našej škole

na tému ODPAD.

        Zameriame sa na minimalizáciu odpadu, čo znamená, snahu žiť tak, 
aby sme v našej škole produkovali čo možno najmenej odpadu.
V septembri sme sa zaregistrovali a v jeseni nás bude čakať vytvorenie auditu, 
zmapovanie stavu produkovania odpadov v našej MŠ. 
V zime vypracuje kolégium environmentálny akčný plán, ktorý pôjde na schválenie 
do Centra environmentálnej a etickej výchovy ,,Živica ", tímu programu Zelenej školy.
Po jeho schválení, začneme so zmenami a zlepšením pri minimalizácii produkovania odpadu v našej škole.
 Veríme, že spoločnou aktivitou a dôslednosťou sa nám táto zmena podarí.
 
 Nová koordinátorka Zelenej školy 
Mgr. Monika Sidorová 
 

—————

Späť