20.10.2016 16:34

Svetový deň výživy 2016.

Dňa 19.10.2016 usporiadalo Mesto Prešov v historickej sále PKO Čierny orol stretnutie so zamestnancami školského stravovania spojenú s výstavkou  a ochutnávkou jedál. Všetky jedlá pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Výsledky ich práce potvrdili, že gastronómia má určite svoje čaro, a že sa jej venujú radi a  naozaj s láskou.

Aj naše tety kuchárky sa zúčastnili na tomto stretnutí a prispeli  svojim dielom k  výstave, za čo im pekne ďakujeme.

https://www.presov.sk/oznamy/svetovy-den-vyzivy-v-znameni-ryb.html

 

—————

Späť