18.06.2019 15:50

„Spievame si pre radosť “

18.6.2019 sa deti spoločne stretli na školskom projekte: „Spievame si pre radosť “, ktorý pre ne pripravila p. uč. Pastorová. 

Spolu s malým Adamkom deti zoznámila s detskými hudobnými nástrojmi a tie sa mu za odmenu zase predstavili 

krátkym hudobným programom. Videli sme tu tanec, spev, hudobno- pohybovú hru a aj hru na detských hudobných nástrojoch. 

Hudba a spev opäť všetkých spojila a vytvorila medzi deťmi radostnú náladu.

—————

Späť